Om företaget

“Allt går så snabbt inom IT…”

Visst hör vi det dagligen och det är för det mesta sant.
Men det betyder inte att mångårig erfarenhet är oviktigt – snarare tvärt om;
företag utvecklas olika snabbt i olika branscher och i olika tekniska miljöer. Har man fått förmånen att arbeta en längre tid i dessa varierande miljöer så skaffar man sig onekligen en hel del erfarenheter – erfarenheter som är nära på omöjliga att kortsiktigt “studera sig till”.

Kunden måste alltid komma först!

När de stora IT-företagen fokuserar på sina stora kunder så lämnar man de mindre och medelstora kunderna i något man kan kalla för ett “servicevakum”. Denna kundgrupp får ofta;

  • mindre uppmärksamhet,
  • lägre servicegrad…
  • man hänvisas många gånger till centrala kontaktytor i någon storstad,
  • och man får ofta betala relativt höga priser, trots att servicegraden upplevs ha minskat.

Förlorat data - vi hjälper dig

Så välkommen till en nära och trygg IT-leverantör!
It Craft M&E AB.