RIT-Avdraget

RIT – Ett nytt “RUT-avdrag”

Från och med den första augusti 2016 kan du göra avdrag för IT-tjänster. Trots benämningen är RIT-avdraget inget nytt avdrag utan bara en utvidgning av det befintliga RUT-avdraget. Avdraget kan nyttjas för teknisk support om t.ex ditt nätverk strular, om du har svårt att synka ihop datorn och din skrivare eller om du behöver hjälp att installera eller uppgradera program på din dator såsom windows.

Med detta kan du få avdrag för upp till 50 procent av arbetskostnaden och maxtaket per år ligger för tillfället på 25.000 kronor. Är du dock över 65 år så ligger maxtaket på 50.000 kronor per år. Viktigt att tänka på är att alla sorters “RUT-tjänster” faller under samma maxtak, alltså även till exempel städhjälp.

Så vad menas med IT-tjänster i hemmet?

IT-tjänster i hemmet omfattas av installationer, reparationer samt underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, datorprogram och förbindelser. Enkelt sagt – det kan handla om hjälp för att installera exempelvis en ny router, ett nytt program eller byta till ett annat operativsystem. Till viss mån även enklare problemsökning, handledning och rådgivning. Avdraget väntas gälla persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smartphones och spelkonsoler.

Var drar man linjen för vad som är tillåtet?

Först och främst måste arbetet, precis som med andra RUT-tjänster, ske i det egna hemmet, alternativt en bostad som du äger eller i dina föräldrars hem. Här gäller även fritidshus som du hyr under en längre period.

Du får dock inte lämna in datorn på en verkstad eller ta emot vägledningen via telefonkontakt eller e-post om du vill ha rätt till avdrag. Support för smarta vitvaror och andra lösningar för smarta hem, som exempelvis fjärrstyrda larm, ingår inte. Alltför avancerad anpassning av it-utrustning och program, exempelvis programmering, faller också utanför ramen.

Så hur går jag tillväga?

Du som köper ”RIT-tjänsten” ansöker inte om RUT-avdrag – det gör utföraren. Avdraget syns senare i fakturan från oss. Mer exakta regler för privatpersoner finner du på Skatteverkets hemsida.

Välkommen till Din nya Privata IT-leverantör!
It Craft M&E AB.