RIT-Avdraget

RIT – ett nytt “ROT-avdrag”:

 

Från och med 1 augusti 2016 kan Du göra “rut-avdrag” även för it-tjänster. Trots benämningen är RIT-avdraget inget nytt avdrag, utan snarare en utvidgning av det nuvarande RUT-avdraget.
Så här kan avdraget användas:

  • Krånglar Ditt nätverk?
  • Har Du svårt att synka ihop skrivaren med datorn?
  • Behöver Du installera/uppgradera Windows?
  • Mm.

Du kan få avdrag för upp mot 50 procent av arbetskostnaden. Maxtaket per år ligger för tillfället på 25 000 kronor. Är Du över 65 ligger det på 50 000 kronor per år. Tänk på att alla sorters “RUT-tjänster” faller under samma maxtak, alltså även städning exempelvis.

Exakt vad menas med it-tjänster i hemmet?

Det som omfattas är installationer och reparationer samt underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, datorprogram och förbindelser. Enklare sagt – hjälp att installera exempelvis en ny router, nya program eller att byta till ett annat operativsystem. Till viss mån även enklare problemsökning, handledning och rådgivning. Avdraget väntas gälla persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smartphones och spelkonsoler.

Var drar man linjen för vad som är tillåtet?

Först och främst måste arbetet, precis som med andra RUT-tjänster, ske i det egna hemmet, alternativt en bostad Du äger eller i dina föräldrars hem. Även fritidshus Du hyr en längre period räknas in.

Men Du får inte lämna in datorn på en verkstad eller få vägledningen via telefonkontakt eller e-post för att ha rätt till avdrag. Support för smarta vitvaror och andra lösningar för smarta hem, som fjärrstyrda larm, ingår inte. Alltför avancerad anpassning av it-utrustning och program, exempelvis programmering, faller också utanför ramen.

Hur gör jag?

Du som köper ”RIT-tjänsten” ansöker inte om RUT-avdrag – det gör utföraren. Avdraget syns senare i fakturan från oss. Mer exakta regler för privatpersoner finner du på Skatteverkets hemsida.

Välkommen till Din nya Privata IT-leverantör!
It Craft M&E AB.