Partners

Partners och samarbeten

Att kalla sig för obunden leverantör ställer höga krav på opartiskhet och flexibilitet. Som kund kan man exempelvis ha både krav som önskemål om en “tekniskt homogen miljö”, något som ofta kräver ett aktivt val av en begränsad mängd produkter, varumärken och/eller tjänster. Vi bidrar med vår erfarenhet även i dessa sammanhang via ett mångårigt utvecklat nätverk av välkända samarbetspartners. Tillsammans med våra egna certifieringar och utbildningar får våra projekt en både bred och djup kunskapsflora att tillgå.

Ett väl etablerat kontaktnät

I en serviceteknikers vardag är det av oerhörd vikt att snabbt nå fram till den partner som bäst kan avhjälpa en akut situation hos Dig – vår kund. Mångåriga samarbeten med starka aktörer på marknaden hjälper både oss och Dig till en snabbare och därmed mindre kostsam felavhjälpning.

Erfarenheterna (när de ej är konfidentiella) kan sedan snabbt spridas vidare till andra kunder, med liknande miljöer, och på så sätt omvandlas filosofin om “Best practice” till ren och skär kundnytta. Detta har vi sett är mycket värdefullt och vi hoppas att även du vill delta i vårt växande nätverk av nöjda kunder.

“Hos oss är Du inte “bara kund” – bli en aktiv, värdeskapande partner.”
It Craft M&E AB.