Tjänster

Företagsmiljön

Vi erbjuder både speciellt anpassade likväl som kända, etablerade tjänster. Företagens affärskritiska IT-funktioner ställer höga krav på tjänster inom övervakning, support, säkerhet och tillgänglighet. Vi tillhandahåller lösningar inom alla dessa områden – och vi gör det till både stora som mindre företag och organisationer.

Distans, Hemma och Privat

Vi arbetar även med tjänster och produkter för rörligt distansarbete, arbete från hemmet genom skyddade, privata lösningar med hög säkerhet.

Teknologi

Hela vårt tjänsteutbud anpassas och uppdateras löpande, i takt med att nya teknologiska lösningar görs tillgängliga. Vi ser på hela vårt tjänsteutbud som ett kontinuerligt kretslopp av ständig förändring och utveckling, med både beprövade och innovativa teknologier som bas.

“Vår ambition är att löpande anpassa och förbättra vår servicegrad.”
It Craft M&E AB.